Banner

Fetva 190Pyetja:

Lidhur me temën e mbulesës (Hixhabit) kemi paqartësi dhe kundërshtime.

A thua vallë është obligim vetëm për gratë e Pejgamberit alejhis-selam apo për të gjithë gratë e muslimanëve duke i potencuar ajetet që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe numrin e ajeteve?


Përgjigja:

All-llahu në Kuranin Kerim thotë: "Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të vejnë shamitë mbi krahërorin e tyre ...", (En-Nur, 31). Imperativi në këtë ajet siç është e qartë është përfshirës e nuk është i veçantë për gratë e Pejgamberit.

Nëse dëshiron sqarim më të hollësishëm kthehu librit: "Femrës e cila beson All-llahun Fuqiplotë".Autor: Prof. Dr. el-Buti

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...