Banner

Ekziston një problem nga i cili sot janë duke vuajtur shumica e myslimanëve në vendet Islame në përgjithësi. Ky është problemi i dyanshmërisë në veprime-sjellje dhe në të menduar. Një mysliman sot sa i përket anës së besimit të tij është besimtar i...
Mos t'i bëhet askujt monoton lutja! Mos të thotë me vete ose me gjuhën e tij: "Bëra dua dhe bëra shumë, por s'mu pranua", ngase kjo është cytje që t' i bëhet monoton dhe të largohet nga të bërit lutje. Profeti salallahu alejhi ue selem thotë: "Me...
"... Kur kjo krizë filloi, unë vazhdimisht thosha: O njerëz! Kini kujdes të mos e hapni një derë që të merrni tatëpjetën shpatit që ju kurrë më nuk do të mund ta ndaloni rënien tuaj"! Asnjëherë mos rrëshqitni poshtë shpatit që ka një drejtim! Hapi i...
Autori këtu e përfundon citatin nga imam Shatibiu, e mbyllë kllapën pa e plotësuar fjalinë që e ka thënë imam Shatibiu për hukmin e këtij grupi të tretë. Kthehemi në tekstin origjinal, në librin "El-I'tisam" (v.3, f.253) të imam Shatibiut që të lexojmë...
Allahu qoftë i kënaqur me ty dhe na bashkoftë në Firdeusin e lartë me më të dashurin Habibin salallahu alejhi ue alihi ue selem! Allahu bashkoi në ty mes trashëgimisë së Profetit salallahu alejhi ue ala alihi ue selem, sepse dijetarët janë...
Salih el-Megamisi thotë se, Shejh el-Buti (rahimahullah) ka qenë një dijetar i madh, edhe pse ka pas disa gabime, ashtu si kanë të gjithë dijetarët. Më tej thotë, une nuk e kam përkrah pozicionin e tij që ka pas (ndaj el-Assadit), por duhet të...
Është një rregull e njohur ku thotë: "Lënia e diçkahit, nga Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, nuk mund të merret si argument se ajo ndalohet", dhe për këtë dijetarët janë të njëzëshëm. Si p.sh.: Pejgamberi salallahu alejhi ve selem s'ka ngrënë me...
Ndonëse mendova gjërë e gjatë në lidhje me fjalët (termet) stil dhe politikë, nuk gjeta ndonjë ndryshim kuptimor mes tyre, sepse që të dyja specifikojnë përcjellje të një metode të caktuar për të arritur te qëllimi. Politika, megjithatë, në ditën e...
Kemi thënë dhe vazhdojmë të themi se demokracia është liria e popujve në zgjedhjen e udhëheqësve. Do të kisha dëshirë që kjo fjalë të mbërrinte në veshët e prodhuesve të zotërimit në botë. Atyre që me sukses mundësuan përuljen e ligjit botëror...
Nuk do të ndalohem aspak me hutim dhe çuditëri përpara forcave keqbërëse, që punojnë pa ndërprerje kundër njerëzimit dhe të drejtave të tyre që më pas i groposin ato, duke shkruar mbi pllakën e varrit, me gërma të zbukuruara: "Mbrojtja e të...
Shejh Muhamed Said Ramadan el-Buti na tregoj se ka pas shumë oferta për punë nga shumë universitete në të gjithë botën arabe, përfshirë Shtetet e Gjirit. Ata i ofruan atij pasuri të paimagjinueshme, shtëpija, nder, krenari, makina, shërbëtorë dhe...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...