Banner

Jam student në Kanada. El-Hamdulil-lah falem dhe mundohem që të jem musliman i kujdesshëm. Por, unë kam një problem me pastërtinë! Pra, a kam të drejtë të falem duke e patur kapotin apo xhaketën duke marrë parasysh se brekët apo këmishën i kam me...
Jam nxënës i mjekësisë në Dermatologji, obligohem që të prezentoj në lindjet që bëhen në spital. Unë jam i detyruar që të prezentoj gjatë procedurës së lindjes që të mundem të kalojë lëndën edhe pse unë nuk dua të specializohem në Obstetrikë. Pra, çka...
Si është dispozita e hudhjes së guralecave në ditën e dytë të Teshrikut pas namazit të sabahut (në vend që t'i hudhi pas Zevalit) për shkak të kallaballëkut të madh?
Dua të pyes për dispozitën e Sheriatit lidhur me huanë që ua kam dhënë disa të afërmëve qe tre vjet dhe ende nuk ma kanë këthyer. Pra, pyetja ime është: A duhet edhe për atë të jap Zekat?
Unë kam pengesë me shqiptimin ngase më merret goja dhe kjo më ka sjellur disa probleme. A ka ndonjë lutje të veçantë që të lirohem nga ky problem?
Kam një shok që më la një pasuri si emanet por, ai këtë e ka fituar në mënyrë jo të ligjshme (nëpërmjet të alkoholit ose nëpërmjet të mitës, potencoj se nuk është nëpërmjet të vjedhjes). Pra, a më lejohet që unë atë pasuri ta mbaj tek unë si...
A është e vërtetë se ti je anëtar i Ballit Kombëtar Përparimtar që sundon sot Sirinë siç është përmendur në faqen e internetit të El-Menarit?
Një kompani Amerikane ka hapur në faqe (të internetit) me karakter misionar e cila thërret në sfidimin e ajetit 22 të sures El-Bekarah dhe thërret në diç si Kur'ani Kerim. Çka mund të thoni ju për këtë gjë?
Pyetja parashtrohet nga Shejh (Hoxha) i nderuar Abdull-llah ibni Sultan Edh-Dhahirij: A lejohet sipas Sheriatit Islam përdorimi i therrjes automatike?
Jam një i ri (18 vjeçar) që 15 vite i kam kaluar larg All-llahut Fuqiplotë. Gjithë kujdesi im ka qenë përafërsisht në fushën e artit (dramës, vizatimit dhe muzikës) dhe kam qenë shumë i dalluar madje edhe në fazën kur mësoja në fushën e muzikës ku...
I jam lutur All-llahut Fuqiplotë që t'më mundësojë të kemë një Murshid (dijetarë i denjë që të udhëzon në Rrugë të Drejtë) i cili do t'më ndihmojë në zbatimin e urdhërave të All-llahut. Njëkohësisht jam lutur për një xhemat që të ndjek atë. Një...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...