Banner

Muslimanë të botës! Ju jeni njerëzit më të pasur në botë, me të gjitha pasuritë që Zoti ka vendosur në vendet tuaja. Ju jeni njerëzit më të fortë, me gjithë shenjat e bashkimit dhe vëllazërimit që keni ndërmjet vete. Ju jeni njerëzit më krenarë, me...
Lavdi dhe falënderimet i takojnë vetëm All-llahut, lavd i cili shton begatitë e Tija dhe i bën të mjaftueshme mirësitë e Tij. Zoti Ynë, Ty të takon falënderimi ashtu siç e meriton Madhëria Yte dhe sundimi i Madhërisë Tënde. Pa të meta je, nuk...
Lavdi i qoftë All-llahut, lavdi i cili shton begatitë e Tija e i bën të mjaftueshme mirësitë e Tija. I lavdishëm je o Zot. Zoti im, nuk kam shprehje me të cilën mund të të lavdoj Ty, je siҫ e ke lavdëruar Veten. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër pos Tij...
Lavdi dhe falënderimet i takojnë vetëm All-llahut, lavd i cili shton begatitë e Tija dhe i bën të mjaftueshme mirësitë e Tij. Zoti Ynë, Ty të takon falënderimi ashtu siç e meriton Madhëria Yte dhe sundimi i Madhërisë Tënde, pa të meta je, nuk...
Vëllezër të respektuar, ajo që tani po ndodhë, është një planifikim nga jashtë, dhe ne nuk e dimë se kush është ai që po planifikon she cili është qëllimi dhe çfarë qëndron pas këtyre planifikimeve, kurse Muhammedi alejhi selatu ve selem ka thënë:...
قلة قليلة جداً من المرتزقة والرؤوس العميلة المفكرة التي تتقاضى أموالاً لا تأكلها النيران هي التي تخطط، وهي التي ترسم. ومن كثرة كاثرة من الرؤوس ذوي العقول الفجة، من الرؤوس ذوي العقول الجاهلة، سمعت بالدين ولم تدرك منه شيئاً، اهتاجت عواطفها الإسلامية، ولم تفسَّر أمام...
Brenda një pakice, një numër i vogël i tyre janë njerëz të paguar dhe janë kreu i spiunëve, të cilët marrin para, që nuk i djeg as zjarri. Këta njerëz planifikojnë, japin dhe hartojnë ide. Ndërkaq, shumica tyre janë kokëboshë, me mendje...
Ka shumë nga ata që me zemër të pastër dhe me qëllim të sinqertë flasim për atë që tani po quhet zgjimi islamik. Të lumtur dhe të gëzuar flasin për një numër të madh të treguesve, sipër shembull, dikush ia përmend shokut tij apo ose vëllezërve një...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...