Banner

Hyrje në të kuptuarit e esencës - Kush jam? Përse? Dhe për ku?Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Hamdi i qoftë Allahut, Zotit të botërave, salavatet qofshin mbi Muhamed mustafanë, familjen dhe shokët e tij.

Zoti ynë, udhëzona në njohjen e vetes sonë, që të mund të jemi nga ata që të dinë.

Zoti ynë, udhëzona në shpalljen që zbrite, që obligimet tona ndaj teje t'i dimë.

Zoti ynë, udhëzona në njohjen e rrëfimit të kësaj jete, që të zgjohemi, që të jemi të zgjuar për zgjimin e madh - daljen para Teje.

Zot, na shfaq vlerën e së nesërmes së pritur, e të arrijmë atë që nga ne kërkohet në këtë jetë.

Zot, u çliruam nga prangat e tekave dhe inateve tona, andaj, largo këto mes nesh dhe mendjet tona.

Zoti ynë, Ti je ndihma që ndihmon!Autor: Prof. Dr. EL-BUTI
Përktheu: Ardhmëria_________________________

- Shkëputur nga libri: "Hyrje në të kuptuarit e esencës - Kush jam? Përse? Dhe për ku?".

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...