Banner

JoMedhhebizmi: HyrjaFalënderoj Allahun për të gjitha mirësitë dhe begatitë e Tij. Salavatet dhe përshëndetjet e përzemërta qofshin mbi Muhamedin a.s., familjen e tij, sahabët dhe tabiinët.

O Allah, të lutem mos më le të mbështetem në veten time, në gjithë atë që ua mësoj të tjerëve dhe e mësoj për vete.

Këtë që e shkruaj më ruaj të mos e bëj për të ngopur epshin tim ose për fanatizëm, të cilat burojnë nga shejtani ose nga epshi.

Të lutem o që të hapësh dyert e mirëkuptimit mes neve dhe vëllezërve tanë, si dhe të largosh të gjitha pengesat nga sytë dhe nga zemrat tona.

Të lutemi që të na dhurosh begatinë e sinqeritetit, që me anë të kësaj që po e shkruajmë të mos kemi tjetër, pos pëlqimit Tënd.

O Allah, Ti je Bëmirës dhe Mëshirues.Autor: Prof. Dr. EL-BUTI
Përktheu: Dr. Naser RAMADANI_________________________

- Shkëputur nga libri: "JOMEDHHEBIZMI - bid'ati më i rrezikshëm që kërcënon sheriatin islam".

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...