Banner

A lejohet që gruaja dhe burri të këmbejnë fjalët e Sheriatit që praktikohen bie fjala mashkulli femrës t'i thotë: "Më marto me veten tënde sipas ligjit të All-llahut dhe të Dërguarit të Tij dhe ajo të përgjigjet: pranoj të martohem me ty sipas...
Ne jemi dy të rinjë nga Marokoja dhe jemi 21 vjeçarë. Dëshirojmë të ngrisim një projekt. Por, për fat të keq gjendja finansiare nuk na premton realizimin e tij, pa mos marrë hua. Problemi qëndron në atë se këtu nuk ka bankë Islame dhe nuk kemi kujt...
A i lejohet gruas që përdor leckë (ind të jashtëm, vatë) në vaginë ashtuqë një pjesë e leckës hyn brenda vaginës e tjetra ngel në pjesën e jashtme dhe duke qenë kështu t'mos konsiderohet se i ka dalë diçka nga njëra prej dy kanaleve e të mos i...
Kur'ani i cili lexohet për ibadet (adhurim, sevap) a duhet të bëhet fshehurazi apo me zë?
Cila është sadaka xharije (lëmoshë rrjedhëse, sevapi i së cilës nuk ndërpritet). Nëse unë blej një Kur'an dhe e vëndoj si vakuf në xhami atëherë: A më konsiderohet si sadaka xharije pasiqë harxhimet i marrë prej prindit që do t'i shkojë sevapi?
Si është dispozita e Sheriatit me disa shoqata finansiare të cilat për qëllim kanë ndihmën finansiare. Bie fjala, anëtarët japin një shumë prej 4000 lirave për një vit. Kurse shumën ndonjërit prej të anëtarsuarve ia japin në çdo muaj. Nëse në këtë...
Si është mendimi i Islamit me ata që supozojnë se janë njerëz të kerameteve (ngjarje e pa zakonshme nga ana e ndonjë personi duke mos pretenduar pejgamberi)?
A konsiderohet Kina si Dar-ul-Harb (territor jo musliman që është në armiqësi me muslimanët) apo Daru-ul-Islam (territor musliman ku udhëheq Shteti Islam)?
Dëshiroj të pyes për mendimin tuaj lidhur me temën e zekatit të floririt. Unë kam dëgjuar shumë mendime të dijetarëve dhe secili thotë të kundërtën e tjetrit. Disa thonë se vazhdimisht është obligim. Disa të tjerë thonë se nuk është obligim për...
Kam dy pyetje: Pyetja e parë ka të bëjë me një grua evropiane që është bërë muslimane por, fëmijët e saj dëshiron t'i emërtojë me emra evropianë. Pra,a lejohet një gjë e tillë? Pyetja e dytë ka të bëjë me familjen e kësaj gruaje e cila me të...
Si mendon ekselenca e Doktorit të nderuar lidhur me Kryetarin musliman i cili para popullit deklaron se shteti doemos duhet të largohet prej Fesë, me pretekst se shteti i cili ngritet në shtylla të Fesë nuk mund të jetësohet dhe nuk ka prosperitet madje...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...