Banner

Studjoj në Universitetin e Kuvajtit, ku ne studentët e huaj ushqimin dhe banimin e kemi të siguruar. Pyetja ime ka të bëjë me ushqimin dhe banimin. Universiteti studentëve ua ndan bonat (tre bona ditore). Pra, a lejohet që studentët disa bona t'i...
Shoqja ime vuan nga xhinët dhe ato i sheh brenda shtëpisë kështu që ajo ndonjëherë nuk mund të flejë dhe natën nuk mund të shkojë në kuzhinë. Çfarë të bëhet: A të lexohet diçka që t'i largohen? Apo hajmalitë të hudhen në ujë të rrjedhshëm apo të...
Jam i martuar. Disa herë kam tradhëtuar guan time por, jo deri në shkallën e zinasë së plotë. Si të pendohem pasiqë një gjë të tillë e kam bërë disa herë? A duhet t'i tregoj gruas dhe t'i kërkoj falje? Apo mjafton kjo teube vetëm midis meje dhe...
Vazhdimisht ndjehem se nuk jam i pastër. Kur shërbehem me VC-në ndjehem se nuk jam i pastër dhe më paraqitet vesvesja për pa pastërti sa që më preokupon një ndjenjë shumë e keqe, kështuqë ndjehem se duhet të bëj tush me qëllim që t'më largohet...
Zotimet që i kushtohen All-llahut (nedhret) a janë Hallall (të lejuara) apo janë Haram (të ndaluara). Nëse janë të lejuara dhe njeriu nuk është në gjendje t'i realizojë ato sikur unë që kam bërë nedhr (jam përbetuar ndaj All-llahut) se do të japë...
Kam ardhur në këtë vend për të arritur dituri dhe për të vazhduar specializimin. Unë jam një i ri që u përmbahem dispozitave dhe fali pesë kohë namaz. Shpresoj që ju t'më këshilloni pasiqë unë jam i rrethuar me lloj-lloj mashtrimesh të cilat mund...
Një grua ka kryer Haxhin, por, nuk ka mundur ta kryejë tavafin veda (lamtumirës) nga arsyja se grupi i saj ka vendosur që të udhëtojë. Pra, si është dispozita e kësaj gjëje?
Jam një i ri që ankohem dhe kam probleme me aknet (kokat e fytyrës). Jam porositur që trupin ta lyej me verë?
Në disa faqe të internetit ka mundësi që për ata që duan të martohen të shënojnë emrin dhe karakteristikat e gruas që e lypin. Një gjë e tillë a është e lejuar me Sheriat dhe çka lejohet në këtë drejtim dhe çka ndalohet?
Jam një musliman nga Kanadaja, para tri viteve kam pranuar Islamin. Jam njoftuar me një vajzë me origjinë Pakistaneze. Kur unë kërkova prej familjes së saj të fejohem me bijën e tyre ata refuzuan sepse unë nuk jam Pakistanez. A më lejohet që ta...
A lejohet që mashkulli të merr mësime fetare prej ndonjë grua?

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...